Turneringspropositioner Herredage Brønderslev Golfklub

Turnering

Hver torsdag i sæsonen – normalt fra uge 13 til uge 40 – spilles turneringer: En 18 hullers turnering, hvor resultater fra runden indtastes i Golfbox, der laves resultatlister, og der reguleres handicap på basis af de opnåede resultater.

Rækker og tællende runder

Der spilles i 2 eller 3 rækker: A-række, B-række og evt. C-række. Ved sæsonens start inddeler bestyrelsen de tilmeldte i 2 eller 3 lige store rækker efter handicap, idet A-rækken er for dem med de laveste handicap. Normalt vil rækkeinddelingen gælde for hele sæsonen, men bestyrelsen forbeholder sig ret til at foretage justeringer, hvis den anser det for nødvendigt eller hensigtsmæssigt.

Normalt spilles tællende runder, medmindre vejrlig, banens beskaffenhed eller andet umuliggør det.

Teesæt og spilformer

A- og B-rækken spiller fra gul tee

A-rækken spiller fortrinsvis slagspil.

B-rækken spiller slagspil og stableford.

C-rækken spiller fortrinsvis stableford

Pr. 2024: De turneringsdage, hvor der er put på runden spiller alle “svensk” slagspil. Dvs. man skal samle bolden op, når man har brugt det antal slag svarende hullets par + 5. Hvis bolden ikke er i hul på det enkelte huls par + 5 slag, samles bolden op og scoren på hullet noteres. Dvs. på par 3 huller får man altså noteret 8 slag, hvis man ikke kommer i hul inden. Tilsvarende noteres man for 9 slag på par 4 huller og 10 slag på par 5 huller . Til brug for puttekonkurrencen placerer spilleren, der har samlet op, en bold i samme afstand fra hullet som den medspiller, der er længst fra hullet. Herfra puttes ud, så der kan noteres en score til puttekonkurrencen.****

Detaljeret turneringsprogram for hele sæsonen bliver ophængt på tavlen i herregarderoben. Desuden vil det kunne ses her på Herredagens hjemmeside.

Brug af golfbil (buggy)

Hovedreglen er at spillere GÅR runden. Såfremt der er spillere, som af helbredsmæssige årsager ikke kan klare at gå runden, kan spilleren benytte buggy/golfbil i kortere eller længere perioder, alt efter behov.

Starttider

Normalt starttid er 14.45-16.00. Anmodning om evt. dispensation fra starttiden indgives til bestyrelsen en uge før. Der dispenseres normalt ikke.

Nærmest flaget

Hver gang er der konkurrence om “nærmest flaget” på alle par 3 huller. Reglerne for “nærmest flaget” er som følger: Bolden skal være på green og skal måles med målebåndet (inden for 10 meter). Der måles fra forkant bold til forkant hul. Målebåndet vil være at finde i de dertil opsatte kasser ved alle par 3 hullerne.

Gennemgående turneringer

1) POINTJAGTEN*, fælles for alle rækker.

2) BRUTTO ECLECTIC* for hver af de to eller tre rækker. Spillerens handicap ved sæsonstarten afgør, hvilken eclectic-række man spiller i hele sæsonen.

3) PUTTETURNERING*. De 4 bedste scores fra 6 matcher, hvor der tælles put på runden.

Eclectic tæller ved alle hjemmematcher.

Pointjagt tæller ved alle matcher, både ude og hjemme.

Dato for sidste runde til eclectic og pointjagt fremgår af årsprogrammet.

Scorekort:

For at deltage i dagens match skal scorekort være indleveret senest kl. 20.30, dog kan scorekort til de gennemgående turneringer afleveres indtil kl. 21.00.

Når man har indleveret sit scorekort til matchleder, kan dette ikke ændres efterfølgende.

Præmier og lige scores

I dagens 18-huls turnering er der normalt i hver række præmie for hver 5 deltagere. Hvis der er meget få deltagere i en række, kan tuneringsledelsen slå to rækker sammen til én.

Ved lige scores i dagens turnering vinder laveste handicap.

Ved lige scores i ‘Put på runden’ vinder højeste handicap.

Uddybende forklaringer til Eclectic, Pointjagt og Putteturnering:

Eclectic

Ordet stammer fra græsk og betyder ‘at udvælge sig det, man finder bedst’. Eclectic er en gennemgående turnering på hjemmebanens 27 huller for hele året. Der er en turnering for hver række. Man spiller hele sæsonen i den række, man var i ved sæsonstart. Det gælder om at opnå den laveste score på hvert hul, men man bestemmer selv, på hvilken torsdag i løbet af året, man vil lukke hullet. Dvs. en torsdag har man f.eks. fået en birdie på hul 1, og en par på hul 18. Hvis man mener, at det er den bedste score, man kan lave på disse huller i årets løb, sætter man et E udfor scoren for hullerne på sit scorekort, inden man afleverer det. Har man først markeret et hul, så er scoren på dette hul bindende og kan ikke ændres. Er alle huller ikke markeret, inden scoren tælles sammen på sidste spilledag, tages de scores der opnås på den sidste spilledag. Hvis man evt. ikke spiller den sidste dag ganges hullets par med 2 (dvs. på par 3-hullerne får man en 6´er, osv.).

Årskonkurrencen vindes i hver række af den med de færreste slag.

Ved lige scores vinder højeste handicap.

Pointjagten

Pointjagten er en gennemgående turnering, fælles for alle rækker. Efter hver match bliver der tildelt 25 point til den, der har fået flest stablefordpoint – eller har laveste nettoscore, hvis alle spiller slagspil – 24 point til nr. 2 osv. Er der 2, der har samme antal stablefordpoint eller samme nettoscore, er det spilleren med det laveste handicap der får flest point. Alle, der har afleveret scorekort, får minimum 1 point. Har en spiller ikke udregnet stablefordscore i forbindelse med slagspil, vil der kun blive tildelt 1 point.

Årskonkurrencen vindes af den med flest point.

Lige scores afgøres ved: Flest 1. pladser, flest 2. pladser osv.

Putteturnering

6 gange i løbet af sæsonen hvor alle rækker spiller slagspil, tælles put på runden. De 4 bedste resultater af antal put på runden udgør det samlede resultat til den gennemgående putteturnering.

Årskonkurrencen vindes af den med færrest put.

Ved lige scores vinder højeste handicap.